+98-900-222-6080 info@FarcoBrake.com

در این آموزش به تعمیر و نگهداری ترمز جرثقیل فارکو می‌پردازیم..

چرا تعمیر و نگهداری؟

هر قسمت از ماشین و یا تجهیز در حین کار دچار سایش و پارگی خاصی می شود. سایش می تواند به دلیل سایش،خوردگی، فرسایش، پیری، آلودگی، آسیب، خطای عملیاتی و غیره باشد. برای مقابله با این مسائل، هر ماشینی ذخایر سایش محدودی دارد. فراتر از حد معین، ممکن است با راندمان پائینتر عمل کند یا به حد آسیب برسد و در نتیجه، خراب شود. برای اصلاح این وضعیت نیاز به تعمیر و نگهداری ماشین آلات داریم.

وظیفه نگهداری این است که ذخایر سایش را همیشه آن قدر زیاد نگه داریم که کارخانه برای مدت زمان مورد نظر کاملاً کار کند. در یک صنعت فرآیند پیوسته، تعمیر و نگهداری حیاتی میشود، زیرا وقفه در فرآیند بسیار پرهزینه است و زمان زیادی برای برقراری مجدد چرخه فرآیند میطلبد. در بسیاری از موارد در حین استقرار مجدد،بدون این که چیزی تولید کند، مواد خام را مصرف می کند (برای مثال اگرچه سوخت توسط مولد بخار در حین راه اندازی مصرف می شود، یک نیروگاه تا زمانی که کیفیت بخار مورد نیاز توسط مولد بخار تولید نشود، نیرو تولید نمی کند).


اهداف تعمیر و نگهداری

  • اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات در شرایط خدمات مناسب
  • اصلاح بازده از دست رفته به کاهش هزینه تولید
  • اطمینان از ایمنی تجهیزات عملیاتی و ایمنی پرسنل کار
  • رعایت مقررات قانونی

 

انواع تعمیر و نگهداری

دو نوع نگهداری وجود دارد.

تعمیر و نگهداری خرابی

در این نوع تعمیر و نگهداری، هیچ مراقبتی برای دستگاه یا تجهیزات تا زمانی که خراب نشود صورت نمی گیرد.
در واقع تعمیر پس از خرابی انجام می شود .این نوع تعمیر و نگهداری می تواند زمانی مورد استفاده قرار گیرد که خرابی به طور قابل توجهی بر عملکرد یا تولید تأثیر نمی گذارد یا ضرر قابل توجهی به جز هزینه تعمیر ایجاد نمی کند با این حال، خرابی یک قطعه از یک ماشین بزرگ ممکن است برای تولید کننده مضر باشد .در چنین مواردی باید از تعمیر و نگهداری خرابی خودداری شود.


تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

در این نوع تعمیر و نگهداری، تعمیر قبل از خرابی ماشین یا تجهیز انجام می شود .در اینجا کار برای حفظ وضعیت سالم تجهیزات و جلوگیری از خرابی از طریق جلوگیری از خرابی، بازرسی دوره ای یا نظارت بر وضعیت تجهیزات انجام می شود .بیشتر به سه نوع تقسیم می شود – تعمیر و نگهداری روزانه، تعمیر و نگهداری دوره ای و نگهداری پیش بینی.


تعمیر و نگهداری روزانه

انواع کارهای کوچک و معمولی مانند بازرسی، تمیز کردن، روغن کاری، سفت کردن مجدد و غیره در تعمیر و نگهداری روزانه انجام می شود .اینها کارهای کوچکی مانند نشتی، تمیز کردن فیلتر و غیره هستند. معمولاً به عنوان یک فوریت ایجاد نمی شوند، اما در صورت بی توجهی می توانند منجر به مشکلات جدی، حتی خرابی شوند.

تعمیر و نگهداری دوره ای (تعمیر و نگهداری مبتنی بر زمان ) TBM

تعمیر و نگهداری مبتنی بر زمان شامل بازرسی دوره ای، سرویس و تمیز کردن تجهیزات و تعویض قطعات برای بازگرداندن کارایی و جلوگیری از خرابی یا مشکلات ناگهانی فرآیند تولید است .اگر تجهیزات برای تعمیر و نگهداری از سرویس خارج شوند، به آن تعمیرات اساسی آن تجهیزات می گویند.


تعمیرات قابل پیش بینی

این روشی است که در آن طول عمر بخش مهم بر اساس بازرسی یا تشخیص پیشبینی میشود .در مقایسه با تعمیر و نگهداری دوره ای، تعمیر و نگهداری پیش بینی شده تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط است .این شامل اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها در مورد مشکلات است و به طور کلی از یک سیستم نظارت بر خط (مثال – اندازه‌گیری ارتعاش یاتاقان های توربین ) استفاده می کند.

 

تعمیر و نگهداری ترمز جرثقیل فارکو

تعمیر و نگهداری دوره ای و صحیح، عملکرد صحیح ترمز، تضمین ایمنی و افزایش طول عمر آن را تضمین می کند.


پس از حدود 150ساعت کارکرد یا ماهانه، توصیه می شود ترمز را برای حرکت آسان ترمز، تمیزی سطوح تماس، حرکت ذخیره ترستر، سایش پوشش (ضخامت لنت)، وضعیت درام ترمز، کشش فنر ترمز (گشتاور) ،عملکرد مناسب سوئیچ های( لیمیت / میکرو ) و دستگاه بازیابی خودکار(در صورت نصب) بررسی کنید.
اگر بوش های بدون نیاز به تعمیر و نگهداری (خود روان کننده) نصب شده باشند، نیازی به روغن کاری نخواهد بود. در صورتی که گریس خور برای گریس زدن در نظر گرفته شده است، پین ها را روان کاری کنید.


نیروی ترمز را تنها زمانی می توان به درام ترمز منتقل کرد که هر دو سطح تماس (درام ترمز و لنت ترمز) تمیز باشند. مطمئن شوید که آنها عاری از روغن، زنگ زدگی و سایر آلودگی ها هستند. برای حرکت آسان ترمز، به خصوص قطعات متحرک باید تمیز نگه داشته شوند.
زمانی که درام ترمز خنک است، حرکت ذخیره رانش را بررسی کنید.
هنگامی نصف مقدار و اقدامات توصیه شده توسط سازنده رسید، مدنظر قرار داده وبا بررسی آنها را انجام دهید. همچنین مطمئن شوید که بازوها در مرکز قرار دارند و کفشکهای ترمز به درستی قرار گرفتهاند (کفشکهای ترمز نباید در حین رها شدن ترمز با درام ترمز کج و ساییده شوند).


ضخامت لنت های ترمز را بررسی کنید. هنگامی که ضخامت لنت های ترمز در پایین ترین نقطه در مورد لنت های چسبانده شده کمتر از 3میلی متر است، یا در مورد لنت های پرچ شده کمتر از 5میلی متر است، کفشک های ترمز را تعویض کنید. در صورتی که یک سوئیچ میکرو/لیمیت روی ترمز با دستگاه بازیابی خودکار (خودتنظیم شونده) نصب شده باشد، هنگامی که لنت تا حد از پیش تعیین شده فرسوده شود، سیگنالی را می دهد. برخی از تولید کنندگان همچنین گزینه تشخیص سایش پوشش را ارائه می دهند که در آن دو کابل در لنت قرار می گیرند تا در هنگام فرسودگی آستر سیگنال دهند.

تعمیر و نگهداری ترمز جرثقیل فارکو

“تعمیر و نگهداری دوره ای و صحیح، عملکرد صحیح ترمز، تضمین ایمنی و افزایش طول عمر آن را تضمین می کند”

 

تعمیر و نگه‌داری ترمز فارکو

اکنون کفشک ترمز را دور درام بچرخانید تا جایی که در نمودار بالا نشان داده شده است تا بتوان آن را جدا کرد. کفشک ترمز جدید را سوار کنید و برای تکمیل تعویض آن، پین لولا، واشر و پین شکاف را نصب کنید. کفش ترمز دیگر را به روش مشابه تعویض کنید.
اکنون مرکز ترمز را بررسی کنید و حرکت ذخیره ترستر را تنظیم کنید تا کار تعویض کفشک ترمز کامل شود.
وضعیت درام ترمز را بررسی کنید. در صورت ایجاد ترک بر روی آن یا زمانی که سایش بیش از 2میلی متر قطر درام ترمز است، درام ترمز را تعویض کنید.


گشتاوری که ترمز روی آن تنظیم شده است را بررسی کنید. هر گونه تغییر در مقدار گشتاور می تواند بر عملکرد صحیح ترمز تأثیر بگذارد و مشکلاتی ایجاد کند.
عملکرد صحیح سوئیچ های (لیمیت یا میکرو) را بررسی کنید و در صورت نیاز تنظیمات را اصلاح کنید.
ممکن است توجه داشته باشید که در صورت ترمز با دستگاه بازیابی خودکار (خود تنظیم)، چرخ آزاد ممکن است در معرض سایش و گیر کردن باشد. می توان آن را با کاهش ثابت ضربه ذخیره در صورت سایش لنت تشخیص داد. با توجه به این موضوع، حرکت ذخیره ترستر را بررسی کنید. در صورت کاهش یافتن، به بازیابی آن به صورت دستی و برنامه ریزی برای نگهداری یا تعویض آن اقدام کنید.


از آنجایی که عملاً تمام سطوح کار در روغن غوطه ور هستند، تعمیر و نگهداری کمی مورد نیاز است. با این حال، برای رانش صاف و سریع، میله های فشار یا راهنما باید هر چند وقت یکبار به درستی تمیز شوند. برای حرکت آزاد، اتصالات پین نیز باید به طور دوره ای تمیز شوند. در صورتی که دارای گریس خور باشد، اتصالات پین را روان کاری کنید.
توصیه می شود روغن را به صورت سالیانه تعویض کنید یا در غیر این صورت زمانی که مشاهده می شود روغن رنگ اولیه یا ویژگی های عملکردی خود را از دست داده است نیز تعویض کنید.

مقاله تعمیر و نگهداری ترمز جرثقیل فارکو را مطاله کردید.